Loading...

תושבת לתריסי גלילה כבדים

ניתן להשתמש בבסיס המיסב עם ולים בכל המידות הקיימות בשוק

Loading...

תיאור

התושבת הינה קוגלגר עם פיטמת גירוז להחלקת התנועה