Loading...

מתלה תריס נירוסטה

במקום לתלות את התריס בעזרת סרט הנוטה להיקרע אם אינו עשוי טוב,

ניתן להשתמש במתלה הנירוסטה המחוזק ולדלג על תקלה אפשרית אחת במשך חיי התריס

Loading...

תיאור

מתלים הקושרים את השלב העליון בתריס הגלילה אל הוואל