Loading...

כנף רשת נשלף

Loading...

תיאור

כנף רשת הנתפסת למשקוף החלון מצידו החיצוני מבלי להפריע לתיפקוד התקין של החלון בעזרת מערכת קפיצים

המאפשרת הורדת הרשת לניקוי והחזרתה למקומה בקלות מירבית.