Loading...

ארגז חיצוני

Loading...

תיאור

ארגז תריס המורכב מחוץ לחלון ומתוכו יורד תריס באופן חשמלי.

התריס המופיע בתמונה הוא תריס-אור אך ניתן להשתמש בסוגי תריסים שונים

וממגוון צבעים בהתאם לדרישת הלקוח.